За нас

Green Academy е организация за професионална квалификация и развиване на ключови знания и умения, необходими да задоволят нуждите на бързо развиващата се „зелена” икономика.  Грийн Академии осигурява достъп до тренинги, семинари и обучения по ключови компетенции и курсове за професионална квалификация в сферата на чистите и зелени технологии и услуги, насочени към „зеления” бизнес.

Грийн Академи е проект на Cleantech Bulgaria и на InnerLook Romania. Академията обединява опита на специалисти в областта на човешките ресурси, трансфер на иновативни „зелени” практики и технологии, корпоративна социална отговорност и устойчиви модели за опазване на околната среда.

Визия

Нашата визия е академията да се превърне в отправна точка и благонадежден източник за "зелени" работни места и развитие на "зелени" професионални умения, чрез обучение и квалификация в целия регион на Централна и Източна Европа.

Мисия

Мисията на Грийн академия е да се усъвършенстват уменията и знанията за развиващите се сектори в "зелени" индустрии и чисти технологии, както и професионално развитие и квалификация за кандидатите за т.нар. "зелени" работни места и нови възможности за заетост за настоящите и нововъзникващите нужди на пазара. Целите на компанията са да покрие различни целеви групи от деца до възрастни, чрез обучение, тренинги, посветени на тяхното устойчиво професионално и личностно развитие.  Академията цели също да им помогне да развият и да намерят необходимите умения, необходими за успешна професионална интеграция в новата бързоравиваща се икономика, която акцентира върху устойчив растеж и ефективното използване на всички природни и икономически ресурси.

Ценности

 


Иновации
                   
Устойчивост
                   
Партньорства
  
Личностно развитие
        
Етика
     
Предприемачество

НАШИТЕ КЛИЕНТИ