ЗЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ


Устойчивостта започва със "зелените" политики на управление!

Придобиване на "зелени" компетенции в областта на Човешките ресурси, Управлението на проекти, Маркетинг, Връзки с обществеността, Управление на околната среда и др. Ние интегрираме в нашите обучения, семинари и работни срещи устойчиви методи, които носят ползи извън стандартно бизнес управнление.
"Зеленият" мениджмънт мисли за хората, планетата и финансовите ползи!

ЗЕЛЕНИ ПРОФЕСИИ


"Зелени" професии - потенциал на заетост и нужда от професионални умения в "зелената"икономика!

Квалификации и обучения за специалисти от сектори като енергийна ефективност, енергийни доставки, транспорт, ВЕИ и управление на отпадъците.

Обученията за "зелените"професии са предназначени за точно определена аудитория и тясно специализирани професионалисти.

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

 

Чрез специално адаптирани интерактивни образователни дейности Green Academy повишава информираността по темите за устойчивост, опазване на околната среда и промени в климата сред деца и младежи.

 

Направлението Green Future осигурява добавена стойност към вече съществуващите практики и инструменти за обучение, насърчавайки сътрудничеството между деца и подрастващи, училища и други структури за професионално обучение и образование.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ